Matematyka

Zapisz wyrażenie, nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne. 4.31 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Zapisz wyrażenie, nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne.

2
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Należy pamiętać, że minus przed nawiasem oznacza, że trzeba zmienić znaki składkników w nawiasie na przeciwne. 

`a) \ 5+6x+(4y-5x-3)=5+ul(6x)+ul(ul(4y))-ul(5x)-3=x+4y+2`

`b) \ 2u-4w+(7-u+w)=ul(2u)-ul(ul(4w))+7-ul(u)+ul(ul(w))=u-3w+7`

`c) \ 2a+(3a-2b)+(a+b)=ul(2a)+ul(3a)-2b+ul(a)+b=6a-b`

`d) \ 2-3s+(2-3s+4t)+(1+6s)=2-ul(3s)+2-ul(3s)+ul(ul(4t))+1+ul(6s)=4t+5`

`e) \ 5m+3n-5-(2m-3n-5)=ul(5m)+ul(ul(3n))-5-ul(2m)+ul(ul(3n))+5=3m+6n`

`f) \ 3-(4a-6b)+(2-a-7b)=3-ul(4a)+ul(ul(6b))+2-ul(a)-ul(ul(7b))=-5a-b+5`

`g) \ -2c+4-(3c+2d)-(5d-2)=-ul(2c)+4-ul(3c)-ul(ul(2d))-ul(ul(5d))+2=-5c-7d+6`

`h) \ 8p-(3-4p-r)-(2+3p+5r)=ul(8p)-3+ul(4p)+ul(ul(r))-2-ul(3p)-ul(ul(5r))=9p-4r-5`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie