Matematyka

Oblicz wartość wyrażenia dla u=-1 i w=2. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz wartość wyrażenia dla u=-1 i w=2.

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

W każdym wyrażeniu w miejsce u wstawiamy -1, w miejsce w wstawiamy 2 i obliczamy wartości wyrażeń. 

a) dla u=-1 i w=2 mamy:
`3u+w-5=3*(-1)+2-5=-3+2-5=-6` 


b) dla u=-1 i w=2 mamy:
`7-uw=7-(-1)*2=7-(-2)=7+2=9` 


c) dla u=-1 i w=2 mamy:
`u+w/4=-1+2/4=-1+1/2=-1/2` 


d) dla u=-1 i w=2 mamy:
`(5-u)/w=(5-(-1))/2=(5+1)/2=6/2=3` 


e) dla u=-1 i w=2 mamy:
`w(3-u)=2(3-(-1))=2*(3+1)=2*4=8` 


f) dla u=-1 i w=2 mamy:
`(3w+u):2=(3*2+(-1)):2=(6-1):2=5:2=5/2=2 1/2` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-18
Dziękuję :)
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie