Matematyka

Każde z poniższych zdań można zapisać za pomocą wyrażeń algebraicznych. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Każde z poniższych zdań można zapisać za pomocą wyrażeń algebraicznych.

22
 Zadanie
23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

Zapiszmy zdania za pomocą wyrażeń. 

-Liczba o 3 mniejsza od liczby 5 razy mniejszej od n. 
Najpierw zapiszmy liczbę 5 razy mniejszą od n: n:5
Następnie szukamy liczby o 3 mniejszej, więc należy odjąć 3. 
Liczba ta ma postać:
`n/5-3` 


-Liczba Liczba 5 razy większa od liczby o 3 większej od n. 
Najpierw zapiszmy liczbę o 3 większą od n: n+3.
Następnie szukamy liczby 5 razy większej, więc należy pomnożyć n+3 razy 5. 
Liczba ma postać:
`5*(n+3)` 


-Liczba o 5 mniejsza od liczby 3 razy mniejszej od n.
Najpierw zapiszmy liczbę 3 razy mniejszą od n: n:3
Następnie szukamy liczby o 5 mniejszej, więc należy odjąć 5. 
Liczba ta ma postać:
`n/3-5` Do żadnego ze zdań nie pasuje wyrażenie:
`(n-3)/5` 

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to: B. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie