Matematyka

Długość łuku wyciętego z koła ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Długość łuku wyciętego z koła ...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

Odpowiedź: B

 

Skorzystamy ze wzoru na długość łuku wyznaczonego przez kąt środkowy α w kole o promieniu r:

`l=alpha^o/360^o*2pir`

 

Kąt środkowy wynosi 80°, natomiast długośc łuku wyznaczonego przez ten kąt - 16π cm.

Podstawiając do wzoru obliczymy promień koła:

`16pi=(strike80^2^strikeo)/(strike360^9^strikeo)*2pir\ \ \ \ \ \ \ \ |":"2pi`

`8=2/9r`

`r=strike8^4*9/strike2^1`

`r=36 [cm]`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie