Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

W każdym przykładzie chcemy obliczyć o ile procent obniżono początkową cenę artykułu.

 

a) Okulary kosztowały 20 zł. Po obniżce kosztuję 12 zł. 

Możemy wykonać obliczenia na dwa sposoby:

I SPOSÓB:

Obliczamy o ile złotych obniżono cenę towaru. Przedstawiamy w postaci ułamka, jaką częścią poczatkowej ceny stanowi obliczona kwota, o którą cenę towaru obniżono. Następnie zapisujemy część opisaną ułamkiem jako część zapisaną procentem.

Cenę towaru obniżono o 8 zł.

8 złotych stanowi 8/20 część początkowej ceny towaru.

Zapisujemy ułamek w postaci procentów.

8 złotych stanowi 40% z calej kwoty 20 złotych.

Odp: Cenę towaru obniżono o 40%. 

 

II SPOSÓB:

Przedstawiamy w postaci ułamka, jaką częścią początkowej ceny jest cena po obniżce. Zapisujemy część opisaną ułamkiem, jako część zapisną procentem. Od 100% odejmujemy otrzymane procenty. Wynik stanowi zapis procentowy obniżki.

Nowa cena stanowi 12/20 ceny początkowej.

Po obniżce nowa cena towaru stanowi 60% ceny poczatkowej. 

Odp: Cenę początkową towaru obniżono o 40%.

 

b) Buty kosztowały 45 zł. Po obniżce kosztuję 31,50 zł. 

Obliczamy o ile złotych obniżono cenę towaru.

Towar obniżono o 13,50 zł.

13,50 złotego stanowi 13,50/45 część początkowej ceny towaru.

Zapisujemy ułamek w postaci procentów.

13,50 złotych stanowi 30% z całej kwoty 45 złotych.

Odp: Cenę towaru obniżono o 30%. 

 

c) Kalkulator kosztowały 26 zł. Po obniżce kosztuję 22,10 zł. 

Obliczamy o ile złotych obniżono cenę towaru.

Towar obniżono o 3,90 zł.

3,90 złotego stanowi 3,90/26 część początkowej ceny towaru.

Zapisujemy ułamek w postaci procentów.

3,90 złotych stanowi 15% z całej kwoty 26 złotych.

Odp: Początkową cenę towaru obniżono o 15%. 

Komentarze