Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm². 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm².

A
 Zadanie
B
 Zadanie

C
 Zadanie

D
 Zadanie

Wszystkie ściany sześcianu to kwadraty. 

Pole jednej ściany jest równe 144 cm², więc bok kwadratu ma długość 12 cm. (12²=144)

Każda krawędź sześcianu ma więc długość 12 cm. 


Objętość sześcianu liczymy ze wzoru:
`V=a^3` 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu

Objętość wynosi więc:
`V=(12cm)^3=1728cm^3` 

`1l=1000cm^3` 

`V=1728cm^3=1.728l` 

Objętość sześcianu jest równa 1,728l.