Matematyka

Ile różnych prostokątów można ułożyć 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Ile różnych prostokątów można ułożyć

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

Można ułożyć następujące prostokąty:

 • 1 rząd po 20 kwadratów (lub 20 rzędów po 1 kwadracie)
 • 2 rzędy po 10 kwadratów (lub 10 rzędów po 2 kwadraty)
 • 4 rzędy po 5 kwadratów (lub 5 rzędów po 4 kwadraty)
 • Można ułożyć 3 prostokąty - prawidłowa jest odpowiedź D. 

  DYSKUSJA
  Informacje
  Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Cechy podzielności liczb

  Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

  1. Podzielność liczby przez 2

   Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

   Przykład:

   • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
     
  2. Podzielność liczby przez 3

   Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

   Przykład:

   • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
     
  3. Podzielność liczby przez 4

   Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

   Przykład:

   • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
     
  4. Podzielność liczby przez 5

   Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

   Przykład:

   • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
     
  5. Podzielność liczby przez 6

   Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

   Przykład:

   • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
     
  6. Podzielność liczby przez 9

   Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

   Przykład:

   • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
     
  7. Podzielność liczby przez 10

   Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

   Przykład:

   • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
     
  8. Podzielność liczby przez 25

   Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

   Przykład:

   • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
     
  9. Podzielność liczby przez 100

   Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

   Przykład:

   • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
  Oś liczbowa

  Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

  Przykład:

  osie liczbowe

  Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

  Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

  Zobacz także
  Udostępnij zadanie