Matematyka

Uprość wyrażenia i oblicz 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Należy pamiętać, że dzielenie przez liczbę to mnożenie przez jej odwrotność, a przy dzieleniu każde dwa minusy dają plus, więc jeśli ilość minusów jest parzysta, to wynik jest dodatni, a jeśli jest nieparzysta, to wynik jest ujemny. 

 

`a)\ -6,8:8 1/3:(-1,7):(-1 4/5):(-0,8):3=`

`\ \ \ =68/10:25/3:17/10:9/5:8/10:3=`

`\ \ \ =34/5*3/strike25^1*10/17*strike5^1/9*strike5^1/4*1/3=`

`\ \ \ =strike34^2/5*3*10/strike17^1*1/9*1/4*1/3=`

`\ \ \ =2/strike5^1*3*strike10^2*1/9*1/4*1/3=`

`\ \ \ =4*3*1/9*1/4*1/3=1/9`

 

 

`b)\ -4,2:(-2 1/3):(-0,036):(-25):(-1/3)=`

`\ \ \ =-42/10:7/3:36/1000:25:1/3=`

`\ \ \ =-strike21^3/5*3/strike7^1*500/18*1/25*3/1=`

`\ \ \ =-3/5*3*strike250^10/9*1/strike25^1*3=`

`\ \ \ =-3/5*strike3^1*10/strike9^1*strike3^1=-30/5=-6`

 

 

`c)\ 33,3:(-1,11)*30:(-4 1/2):2 6/7*(-0,1)=`

`\ \ \ =3330:(-111)*30:(-9/2):20/7*(-1/10)=`

`\ \ \ =-30*30*(-2/9)*7/20*(-1/10)=`

`\ \ \ =-strike900^100*2/strike9^1*7/20*1/10=`

`\ \ \ =-strike100^1*2*7/strike200^2=-2*7/2=-7`

 

 

`d)\ -(-0,006):(-0,04):1 1/5*(-3,2)*2 3/4:(-2,2)=`

`\ \ \ =0,6:(-4):6/5*(-32/10)*11/4:(-22/10)=`

`\ \ \ =-0,15*5/6*(-16/5)*11/4:(11/5)=`

`\ \ \ =-15/100*5/6*16/5*strike11^1/4*5/strike11^1=`

`\ \ \ =-3/20*strike5^1/6*strike16^4/strike5^1*5/strike4^1=`

`\ \ \ =-3/strike20^1*1/6*strike20^1=-3/6=-1/2`

     

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie