Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz wartość wyrażeń 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)\ (-2,5):1 2/3-1,4=-25/10:5/3-14/10=` 

`\ \ \ =-strike5^1/2*3/strike5^1-14/10=-15/10-14/10=-29/10=-2,9` 

 

`b)\ 1 2/5*(-1 3/7)+1/3*[1+6:(-18)]=` 

`\ \ \ =strike7^1/5*(-10/strike7^1)+1/3*[1+(-6/18)]=` 

`\ \ \ = -10/5+1/3*[1-1/3]=-2+1/3*2/3=-2+2/9=-1 7/9` 

 

`c)\ 2,6-1/4:[2-(-1,75)]=2,6-1/4:[2+1,75]=`  

`\ \ \ =2,6-1/4:3,75=2,6-1/4:3 3/4=` 

`\ \ \ =2 6/10-1/4:15/4=2 3/5-1/strike4^1*strike4^1/15=`   

`\ \ \ =2 9/15-1/15=2 8/15` 

 

`d)\ [-2/3-(-1,8):(- 1 1/5)]:(-1/27)=[-2/3+18/10:(-6/5)]*(-27)=`   

`\ \ \ =[-2/3+9/strike5^1*(-strike5^1/6)]*(-27)=[-2/3-9/6]*(-27)= `  

`\ \ \ =[-4/6-9/6]*(-27)=-13/strike6^2*(-strike27^9)=-117/2=-58 1/2`