Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Do każdej z podanych liczb znajdź liczbę przeciwną 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Do każdej z podanych liczb znajdź liczbę przeciwną

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

`a)`

Liczba przeciwna to taka, która ma przeciwny znak, czyli liczbę dodatnią zamieniamy na ujemną, a ujemną zamieniamy na dodatnią.

   
`"liczba"`  `-4`  `0,2`  `3,4`  `-1,6`  `-20`  `1/2`  `2/3`  `-1 2/3`  `10`  `2` 
`"liczba przeciwna"`  `4`  `-0,2`  `-3,4`  `1,6`  `20`  `-1/2`  `-2/3`  `1 2/3`  `-10`  `-2` 

 

 

 

`b)` 

Aby uzyskać liczbę odwrotną, zamieniamy miejscami licznik i mianownik naszej liczby. 

 

`"liczba"`  `-4=(-4)/1`  `0,2=2/10=1/5`  `3,4=34/10=17/5`  `-1,6=(-16)/10=(-8)/5`  `-20=(-20)/1`  `1/2`  `2/3`  `-1 2/3=(-5)/3`  `10=10/1`  `2=2/1` 
`"liczba odwrotna"`  `(-1)/4`  `5/1=5`  `5/17`  `(-5)/8`  `(-1)/20`  `2/1=2`  `3/2=1 1/2`  `(-3)/5`  `1/10`  `1/2`