Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Pole której figury jest największe? 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wygodnie będzie porównywać, jeśli pola wyrażone będą w tych samych jednostkach. 

 

`A.` 

Obliczamy długość boku kwadratu (kwadrat ma 4 boki jednakowej długości): 

`2,4\ dm:4=0,6\ dm=6\ cm` 

 

Obliczamy pole kwadratu: 

`P=6\ cm*6\ cm=36\ cm^2` 

 

 

`B.` 

`P=4\ cm*0,9\ dm=4\ cm*9\ cm=36\ cm^2` 

 

 

`C.` 

Boki tego trójkąta mają długości 3 cm, 4 cm, 5 cm. Najdłuższym bokiem trójkąta prostokątnego jest przeciwprostokątna, ma więc ona długość 5 cm. Przyprostokątne mają więc długości 3 cm i 4 cm. 

`P=1/2*3\ cm*4\ cm=6\ cm^2` 

 

 

`D.` 

Obliczamy, jaką długość ma promień koła:

`2pir=2sqrt12pi\ cm\ \ \ \ |:2` 

`pir=sqrt12pi\ cm\ \ \ \ |:pi` 

`r=sqrt12\ cm` 

 

Obliczamy pole koła: 

`P=pi*(sqrt12\ cm)^2=12pi\ cm^2~~12*3,14\ cm^2>12*3\ cm^2=36\ cm^2` 

Pole tego koła jest większe od pól figur A i B, zatem prawidłowa jest odpowiedź D.