Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej

12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

`h=7\ cm-4\ cm=3\ cm` 

 

 

Oznaczmy długość krótszej podstawy jako a. Korzystając z informacji o polu możemy zapisać: 

`(7+a)*3*1/2=12\ \ \ |*2` 

`(7+a)*3=24\ \ \ |:3` 

`7+a=8\ \ \ |-7` 

`a=1` 

 

Krótsza podstawa ma więc długość 1 cm. 

 

Rysujemy trapez równoramienny o podstawach 7 cm i 1 cm oraz wysokości 3 cm:

 

 

Pole trójkąta obliczamy biorąc połowę iloczynu długości podstawy i wysokości opuszczonej na tą podstawę. 

Trójkąt o polu 12 cm² to na przykład trójkąt o podstawie 6 cm i wysokości 4 cm.