Matematyka

Jakie wyrażenie należy wpisać w lukę w równaniu 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Jakie wyrażenie należy wpisać w lukę w równaniu

23
 Zadanie

24
 Zadanie

25
 Zadanie

Sprawdzamy kolejne odpowiedzi. 

`A.`

`2x+(-x-4)=x-4`

`2x-x-4=x-4`

`x-4=x-4\ \ \ \ |-x`

`-4=-4`

Otrzymaliśmy równość, która jest zawsze spełniona - równanie jest więc tożsamościowe - spełnia je każda liczba. 

 

 

`B.`

`2x+(x+4)=x-4`

`2x+x+4=x-4`

`3x+4=x-4\ \ \ |-x`

`2x+4=-4\ \ \ \|-4`

`2x=-8\ \ \ |:2`

`x=-4`

Równanie jest oznaczone - ma dokładnie jedno rozwiązanie. 

 

 

 `C.` 

`2x+(-x)=x-4`

`2x-x=x-4`

`x=x-4\ \ \ |-x`

`0=-4`

Otrzymaliśmy sprzeczność, więc równanie nie ma rozwiązań - jest sprzeczne. 

 

 

`D.`

`2x+(-4)=x-4`

`2x-4=x-4\ \ \ \ |+4`

`2x=x\ \ \ |-x`

`x=0`

Równanie jest oznaczone - ma dokładnie jedno rozwiązanie. 

 

 

Prawidłowa jest odpowiedź A. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie