Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

1 m^3 betonu ma masę 2300 kg, zaś 1 m^3 soli 2,17 t 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`A.\ 10\ m^3 " betonu: "10*2300\ kg=23\ 000\ kg=23\ t` 

`\ \ \ \ 10\ m^3\ "soli: " 10*2,17\ t=21,7\ t` 

Zdanie A jest więc fałszywe, ponieważ taka ilość betonu jest cięższa. 

 

`B.\ 5\ m^3\ "soli: "5*2,17\ t=5*2,1\ t+5*0,07\ t=10,5\ t+0,35\ t=10,85\ t` 

`\ \ \ 4\ m^3\ "betonu: "4*2300\ kg=4*2,3\ t=9,2\ t` 

`\ \ \ \ "różnica: " 10,85-9,2=1,65\ t=1650\ kgne2820\ kg` 

Zdanie B także jest fałszywe. 

 

`C.\ 1\ m^3=100\ cm*100\ cm*100\ cm=1\ 000\ 000\ cm^3` 

`\ \ \ 2300\ kg=2300*1000\ g=2\ 300\ 000\ g` 

`\ \ \ 1\ cm^3\ "betonu: "2\ 300\ 000\ g:1\ 000\ 000=2,3\ g` 

Zdanie C jest fałszywe, ponieważ taka ilość betonu waży dokładnie 2,3 g. 

 

`D.\ 1\ m^3=10\ dm*10\ dm*10\ dm=1000\ dm^3=1000\ l` 

`\ \ \ 2,17\ t=2,17*1000\ kg=2170\ kg` 

`\ \ \ 1\ l\ "soli: " 2170\ kg:1000=2,17\ kg` 

Zdanie D także jest fałszywe

 

Wszystkie podane zdania są fałszywe.