Matematyka

Graniastosłup o wysokości h ma w podstawie figurę 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Graniastosłup o wysokości h ma w podstawie figurę

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy przez wysokość graniastosłupa. 

Pole podstawy możemy obliczyć odejmując od pola prostokąta o wymiarach 3b x c pola dwóch prostokątów o wymiarach b x c-(a+a), czyli o wymiarach b x c-2a

 

`P_p=3b*c-2*b*(c-2a)=`

`\ \ \ \ =3bc-2bc+4ab=`

`\ \ \ \ =bc+4ab=`

`\ \ \ \ =b(c+4a)=`

`\ \ \ \ =b(4a+c)`

 

Możemy więc zapisać objętość graniastosłupa: 

`V=h*b(4a+c)=(4a+c)*b*h\ \ \ \ \ \ odp.\ D`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie