Matematyka

Matematyka wokół nas 1 (Zbiór zadań, WSiP)

Z podanego wzoru wyznacz a 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Założenie o tym, że wszystkie niewiadome są liczbami dodatnimi, pozwoliło na dzielenie przez niewiadome - mamy pewność, że nie dzielimy przez zero.

 

`a)`

`V=a*b*c\ \ \ \ |:bc`

`V/(bc)=a`

`a=V/(bc)`

 

 

`b)`

`L=2(a+b+c)\ \ \ \ |:2`

`L/2=a+b+c\ \ \ \ |-b-c`

`L/2-b-c=a`

`a=L/2-b-c`

 

 

`c)`

`V=1/2*a*b*h\ \ \ \ \|*2`

`2V=abh\ \ \ \ |:bh`

`(2V)/(bh)=a`

`a=(2V)/(bh)`

 

 

`d)`

`V=1/3pia^2*h\ \ \ \ |*3`

`3V=pia^2h\ \ \ \ |:pih`

`(3V)/(pih)=a^2`

`a=sqrt((3V)/(pih))`

 

 

`e)`

`P=2(ab+bc+ac)`

`P=2ab+2bc+2ac\ \ \ \ |-2bc`

`P-2bc=2ab+2ac`

`P-2bc=a(2b+2c)\ \ \ \ |:(2b+2c)`

`(P-2bc)/(2b+2c)=a`

`a=(P-2bc)/(2b+2c)`

 

 

`f)`

`P=(2a+3b)/2*h\ \ \ \ |*2`

`2P=(2a+3b)*h\ \ \ \ |:h`

`(2P)/h=2a+3b\ \ \ \ |-3b`

`(2P)/h-3b=2a\ \ \ \ |:2`

`P/h-3/2b=a`

`a=P/h-3/2b`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie