Matematyka

Wpisz liczbę lub jednostkę. a) 7mm= 3.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wpisz liczbę lub jednostkę. a) 7mm=

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

a)

`7mm=ul(0,007m)`

b)

`13,7cm=ul(0,137m)`

c)

`52,4mm=ul(0,524dm)`

d)

`0,04km=40m=ul(4000cm)`

e)

`3,2m^2=3,2*1m*1m=3,2*100cm*100cm=3,2*10000cm^2=ul(32000cm^2)`

f)

`12 ha=12*100a= ul(1200a)`

g)

`4,2cm=4,2*1cm=4,2*0,1dm=ul(0,42dm)`

h)

`234dm=234*1dm=234*0,1m=ul(23,4m)`

i)

`15677m=15 677*1m=15 677*0,001km=ul(15,677km)`

j)

`67,2dm=67,2 * 1dm= 67,2* 100mm=ul(6720 mm)`

k)

`0,45 dm^2=0,45*1dm^2=0,45* 1dm*1dm=0,45*10cm*10cm=0,45*100cm^2=ul(45cm^2)`

l)

`4,7 ha= 4,7 *1ha=4,7*10 \ 000m^2=ul(47 \ 000m^2)`

m)

`0,42m=0,42*1m=0,42 * 0,1 dm=ul( 0,042 dm)`

n)

`9,3 km=9,3*1km=9,3 * 1000m=9300m=9300 *1m=9300*10 dm= ul(93000dm)`

o)

`4567 dm= 4567* 1dm=4567* 0,1 m= 4567*0,1 * 1m= 4567*0,1 * 0,001km=ul(0,4567km)`

p)

`0,5cm^2=0,5 * 1cm*1cm=0,5*0,01m*0,01m=ul(0,00005m^2)`

r)

`1,6km^2=1,6* 1km*1km=1,6*1000m*1000m=1,6*1000000m^2=1600000m^2=160*10000m^2=ul(160ha)`

s)

`1500m^2= 15*100m^2=15*1a=15a=ul(0,15ha)`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1860

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie