Matematyka

Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Ze 125 jednakowych klocków sześciennych ułożono 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Ze 125 jednakowych klocków sześciennych ułożono

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Obliczamy objętość jednego klocka:

`V=8000cm^3:125=64cm^3`

Obliczamy krawędź tego klocka, wiedząc, że dla sześcianu:

`V=a^3`

`a=sqrtV=sqrt(64cm^2)=ul(ul(4cm))`

Krawędź jednego klocka miała długość 4 cm

Obliczamy objętość klocka o krawędzie 5 cm:

`V=(5cm)^3=125cm^2`

Obliczamy, ile takich ,,objętości" mieści się w objętości dużego sześcianu (8000 cm2):

`8000cm^2:125cm^2=64`

Potrzeba 64  takich klocków.