Matematyka

Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

`x*y \ `

ujemna (iloczyn liczby ujemnej i dodatniej to liczba ujemna)

 

`x-y `

(od liczby dodatniej odejmujemy liczbę ujemną, zatem w wyniku otrzymamy liczbę dodatnią np.:

`2-(-4)=2+4=6`

`7-(-1)=7+1=8` 

 

`x/y` 

ujemna (iloraz liczby ujemnej i dodatniej to liczba ujemna)

 

 

`(y-x)^2`

kwadrat każdej liczby jest zawsze dodatni

Odpowiedź:

Odpowiedź B.