Matematyka

Z jaką ilością wody należy zmieszać 0,5 kg soli, aby 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Z jaką ilością wody należy zmieszać 0,5 kg soli, aby

1.1.
 Zadanie

1.2.
 Zadanie
1.3.
 Zadanie

Sporządzamy proporcję. Zgodnie ze stężeniem roztworu 12,5 %, w 100 kg takiego roztworu znajduję się 12,5 kg soli.

`100 \ kg \ \ \ \ - \ \ \ \ 12,5 \ kg`

Szukamy ilości roztworu o takim stężeniu, w którym znajduję się 0,5 kg soli.

`x \ \ \ kg \ \ \ \ \ - \ \ \ \ 0,5 \ kg `

 

Rozwiązujemy utworzoną proporcję:

`100 \ kg \ \ \ \ - \ \ \ \ 12,5 \ kg`

`x \ \ \ kg \ \ \ \ \ - \ \ \ \ 0,5 \ kg `

 

`100*0,5=x*12,5`

`50=12,5x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:12,5 `

`x=4 \ kg`

Taką ilość roztworu o stężeniu 12,5% otrzymamy, dolewając wodę do 0,5 kg soli. Obliczamy ilość wody, jaką musimy dolać do 0,5 kg, aby otrzymać 4 kg roztworu:

`4 \ kg-0,5 \ kg=3,5 \ kg`

Odpowiedź:

Aby otrzymać roztwór o stężeniu 12,5 % należy 0,5 kg soli zmieszać z 3,5 kg wody.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3617

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie