Matematyka

Przez punkt P poprowadzono styczne do okręgu... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`Z:\ angle APB = angle AOB`

`T:` `APBO` 

`D:``A`  i `B`  to punkty styczności prostych `AP`  i `BP` do okręgu, więc:

`angle PAO = angle OBP = 90^o` 

Suma kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta jest równa `360^@,`stąd: 

`/_APB+/_AOB=360^@-2*90^@=360^@-180^@=180^@` 

Założyliśmy, że `/_APB=/_AOB,` więc możemy zapisać:

`2 angle APB = 180^o`

Czyli:

`angle APB =90^o = angle AOB`

Dodatkowo zauważmy, że `|AO|=|OB|.` A jeżeli dwa sąsiednie boki czworokąta o wszystkich kątach prostych

są równe, to wszystkie jego boki są równe, co dowodzi, że czworokąt jest kwadratem. `square`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie