Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1.Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Mamy liczbę sześciocyfrową, której cyfry zapisane w kolejności są postaci:

ababab

Zatem liczba ta ma wartość zależną od a i od b:

Komentarze