Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

Na rysunku obok przedstawione są wykresy funkcji kwadratowych 4.54 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku obok przedstawione są wykresy funkcji kwadratowych

2.1.
 Zadanie
2.2.
 Zadanie
2.3.
 Zadanie
2.4.
 Zadanie

2.5.
 Zadanie

Jeśli współczynnik przy x² jest dodatni, to ramiona paraboli są skierowane w górę, jeśli jest ujemny, to ramiona paraboli są skierowane w dół. 

Dodatkowo, jeśli ten współczynnik jest liczbą z przedziału (-1, 1) różną od zera, to parabola jest rozciągnięta w poziomie, jeśli jest liczbą większą na moduł od 1 (czyli mniejszą od -1 lub większsą od 1) to parabola jest zwężona w poziomie. 

Na tej podstawie:

`f_1(x)=-2x^2` 

`f_2(x)=-2/3x^2` 

`f_3(x)=sqrt2x^2` 

`f_4(x)=1/5x^2`