Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

Wśród poniższych funkcji znajdują się funkcje kwadratowe 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wśród poniższych funkcji znajdują się funkcje kwadratowe

2.1.
 Zadanie

2.2.
 Zadanie
2.3.
 Zadanie
2.4.
 Zadanie
2.5.
 Zadanie

Funkcje kwadratowe są postaci y=ax²+bx+c, gdzie a, b, c to liczby rzeczywiste, a jest liczbą różną od 0.

 

`a)\ y=2+5x^2-4x=5x^2-4x+2\ \ \ \ tak` 

`b)\ y=x^3+x^2-1\ \ \ nie` 

`c)\ y=(x^3+2x+4x^2)/x\ \ \ nie` 

`d)\ y=8-5x^2=-5x^2+8\ \ \ tak` 

`e)\ y=(2x^2+3)/5-7x=2/5x^2-7x+3/5\ \ \ tak` 

`f)\ y=3sqrtx-2x^2+8\ \ \ nie`