Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

W pewnym kraju od podatku dochodowego zwolnione są dochody 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

W pewnym kraju od podatku dochodowego zwolnione są dochody

1.84.
 Zadanie

1.85.
 Zadanie

1.86.
 Zadanie

`x\ -\ "dochód podatnika (w dolarach)"` 

`f(x)\ -\ "wysokość podatku w zależności od dochodu"` 

 

`f(x)={(0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ \ x <=800), (\ \ \ \ \ \ \ \ 5%*(x-800) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ 800<x<=2000), (60+20%*(x-2000)\ \ \ gdy\ \ \ x>2000):}={(0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ \ x <=800), (\ \ \ \ \ \ \ 0.05x-40\ \ \ gdy\ \ \ \ \ \ \ 800<x<=2000), (0.2x-340\ \ \ gdy\ \ \ \ \ \ x>2000):}` 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów dla wzoru 0,05x-40, aby móc narysować ten kawałek funkcji:                      

`f(1200)=0,05*1200-40=60-40=20\ \ \ \ =>\ \ \ (1200,\ 20)`  

`f(2000)=0,05*2000-40=100-40=60\ \ \ =>\ \ \ (2000,\ 60)`  

 

 

Teraz wyznaczmy współrzędne dwóch punktów dla wzoru 0,2x-340:

`f(2200)=0,2*2200-340=440-340=100` 

`f(2600)=0,2*2600-340=520-340=180`