Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. . Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

2

Rozwiązanie

 Oznaczmy pomocniczo funkcję pod wartością bezwzględną i znajdźmy jej postać kanoniczną: 

 

 

 

Przesuwamy początek układu współrzędnych o 1 jednostkę w prawo i 4 jednostki w dół, w tak przesuniętym układzie kreślimy wykres funkcji y=x², w ten sposób otrzymując wykres funkcji g(x). Następnie odbijamy symetrycznie względem osi OX tą część wykresu funkcji g(x), która znajduje się pod osią OX. 

Zaznaczony na zielono wykres to wykres funkcji f(x). 

Czy to rozwiązanie było pomocne?

3

Avatar

Agnieszka

Nauczycielka matematyki

103 977

Pomagam innym zrozumieć zawiłości matematyki już od trzech lat. Kiedym mam wolny czas, uczę się szydełkowania lub spotykam się z przyjaciółmi. Wiele radości sprawia mi także oglądanie komedii romantycznych.

Komentarze