Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji f 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji f

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)`

`f(x)=x*|x-1|={(x*(x-1)\ \ \ \ \ \ \ x>1), (x*(-(x-1))\ \ \ \ x<=1):}={(x^2-x\ \ \ \ \ \ \ x>1), (-x^2+x\ \ \ \ \ \ \ x<=1):}`

 

Do narysowania funkcji przyda się postać kanoniczna.

Oznaczmy pomocniczo:

`g(x)=x^2-x,\ \ \ \ p_g=1/(2*1)=1/2,\ \ \ \ q_g=g(1/2)=(1/2)^2-1/2=1/4-1/2=-1/4\ \ \ =>\ \ \ g(x)=(x-1/2)^2-1/4`

`y=x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[1/2,\ -1/4])\ \ \ y=g(x)`

Wykres funkcji g dostaniemy przesuwając parabole y=x² o 1/2 jednostki w prawo i o 1/4 jednostki w dół.

 

 

`h(x)=-x^2+x`

 

 

Zauważmy, że:

`h(x)=-x^2+x=-(x^2-x)=-g(x)\ \ \ =>\ \ \ y=g(x)\ \ \ #(->)^(S_(OX))\ \ \ y=h(x)`

Aby otrzymać wykres funkcji h wystarczy odbić symetrycznie względem osi OX wykres funkcji g. 

 

 

Rysujemy obie funkcje w układzie współrzędnych, potem pogrubiamy wykres funkcji f(x) - pamiętając, że dla x większych od 1 bierzemy funkcję g(x), a dla x mniejszych lub równych 1 bierzemy funkcję h(x)

      

`D_f=RR`

`ZW_f=RR`

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ x =0\ \ \ vee\ \ \ x =1`

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in (0, \ 1)\ uu\ (1,\ infty)`

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 0)`

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ 1/2),\ \ x in (1,\ +infty)`

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (1/2,\ 1)`

`f_(max),\ \ \ f_(mi n)\ \ \ -\ \ \ brak` 

funkcja f nie jest różnowartościowa 

 

 

 

 

 

`b)`

 `f(x)=|x+3|*x-2x={((x+3)*x-2x\ \ \ \ \ x > -3), (-(x+3)*x-2x\ \ \ \ \ x <=-3):}={(x^2+3x-2x\ \ \ \ x> -3), (-x^2-3x-2x\ \ \ \ x<=-3):}={(x^2+x\ \ \ \ x> -3), (-x^2-5x\ \ \ \ x<=-3):} ` 

 

`g(x)=x^2+x,\ \ \ \ p_q=(-1)/2,\ \ \ q_g=g(-1/2)=(-1/2)^2-1/2=-1/4\ \ \ \ =>\ \ \ \ g(x)=(x+1/2)^2-1/4` 

`y=x^2\ \ \ \ #(->)^(vecv=[-1/2,\ -1/4])\ \ \ \ y=g(x)`  

Wykres funkcji g dostaniemy przesuwając parabole y=x² o 1/2 jednostki w lewo i o 1/4 jednostki w dół.

 

 

`h(x)=-x^2-5x,\ \ \ \ p_h=5/(-2)=-5/2=-2 1/2,\ \ \ \ q_h=h(-5/2)=-(-5/2)^2-5*(-5/2)=-25/4+25/2=25/4=6 1/4\ \ \ \ =>\ \ \ \ h(x)=-(x+2 1/2)^2+6 1/4`  

`y=-x^2\ \ \ \ #(->)^(vecv=[-2 1/2,\ 6 1/4]) \ \ \ \ y=h(x)` 

 Wykres funkcji h dostaniemy przesuwając parabole y=-x² o 2 1/2 jednostki w lewo i o 6 1/4 jednostki w górę. 

 

Rysujemy obie funkcje w układzie współrzędnych, potem pogrubiamy wykres funkcji f(x) - pamiętając, że dla x większych od -3 bierzemy funkcję g(x), a dla x mniejszych lub równych -3 bierzemy funkcję h(x)

 

 

`D_f=RR` 

`ZW_f=RR` 

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ x =-5\ \ \ vee\ \ \ x=-1\ \ \ vee\ \ \ x=0` 

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-5,\ -1)\ uu\ (0,\ +infty)` 

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -5)\ uu\ (-1,\ 0)` 

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -3),\ \ x in(-1/2,\ +infty)` 

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-3,\ -1/2)` 

 

`f_(max),\ f_(mi n)\ \ \ -\ \ \ brak` 

funkcja nie jest różnowartościowa

 

 

 

 

 

`c)` 

`f(x)=x^2-|x^2-4|={(x^2-(x^2-4)\ \ \ \ gdy\ \ \ x in (-infty;\ -2)uu(2;\ +infty)),(x^2+(x^2-4)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ x in <<-2;\ 2>>):}={(4\ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ x in (-infty;\ -2)uu(2;\ +infty)), (2x^2-4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ gdy\ \ \ x in <<-2;\ 2>>):}` 

 

`g(x)=2x^2-4` 

`y=2x^2\ \ \ #(->)^(vecv=[0,\ -4])\ \ \ y=g(x)` 

Aby narysować wykres funkcji g(x) wystarczy przesunąć parabolę y=2x² o 4 jednostki w dół.

Rysujemy od razy wykres funkcji f(x):

 

 

`D_f=RR` 

`ZW_f=<<-4,\ 4>>` 

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ 2x^2-4=0\ \ \ <=>\ \ \ x^2-2=0\ \ \ <=>\ \ \ x=-sqrt2\ \ \ vee\ \ \ x=sqrt2` 

`f(x)>0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -sqrt2)\ uu\ (sqrt2,\ +infty)` 

`f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x in (-sqrt2,\ sqrt2)` 

`fuarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (0,\ 2)` 

`fdarr\ \ \ <=>\ \ \ x in (-2,\ 0)` 

`f=const\ \ \ <=>\ \ \ x in (-infty,\ -2),\ \ x in (2,\ +infty)` 

`f_(max)=4\ \ \ dla\ \ \ x in(-infty,\ -2>>\ uu\ <<2,\ +infty)` 

`f_(m i n)=-4\ \ \ dla\ \ \ x=0` 

f nie jest różnowartościowa

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2 Pazdro.Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie