Matematyka

Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)

Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Rysunki wyjaśniają, dlaczego liczby 1, 3, 6, 10 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Liczby trójkątne powstają tak, że dokładamy o 1 więcej kropek niż poprzednio, czyli jeśli na przykład ostatnim rzędem były 3 kropki, to dokładamy 4 kropki na dole. 

Jak obliczać liczby trójkątne ilustruje tabelka: 

 

numer liczby trójkątnej wartość liczby trójkątnej
pierwsza `1` 
druga `1+2=3`  
trzecia `1+2+3=6` 
czwarta `1+2+3+4=6+4=10` 
piąta `1+2+3+4+5=10+5=15` 
szósta `1+2+3+4+5+6=15+6=21` 
siódma `1+2+3+4+5+6+7=21+7=28` 
ósma   `1+2+3+4+5+6+7+8=28+8=36` 
dziewiąta

`1+2+3+4+5+6+7+8+9=36+9=45` 

dziesiąta `1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=45+10=55`