Matematyka

Zgadnij, jakie liczby oznaczono literami 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)\ x+27=50`

Aby dowiedzieć się jaką liczbę należy dodać do 17 aby uzyskać 50, należy odjąć od 50 liczbę 27.  

`\ \ \ x=50-27=50-20-7=30-7=23`

 

`b)\ 35+y=72`

Aby dowiedzieć się jaką liczbę należy dodać do 35 aby uzyskać 72, należy odjąć od 72 liczbę 35.  

`\ \ \ y=72-35=72-32-3=40-3=37`

 

`c)\ 39-z=20`

Aby dowiedzieć się jaką liczbę należy odjąć od 39 aby uzyskać 20, należy od liczby 39 odjąć 20

`\ \ \ z=39-20=19`

 

`d)\ t-55=40`

Aby dowiedzieć się od jakiej liczby należy odjąć 55 aby uzyskać 40, należy do liczby 55 dodać liczbę 40

`\ \ \ t=40+55=95`

 

`e)\ 48=u+34`

Aby dowiedzieć się jaką liczbę należy dodać do 34 aby uzykać 48, należy od liczby 48 odjąć 34 

`\ \ \ u=48-34=14`

 

 

`f)\ 60=95-w`

Aby dowiedzieć się jaką liczbę należy odjąć od 95 aby uzyskać 60, należy od liczby 95 odjąć 60

`\ \ \ w=95-60=35`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 4
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie