Matematyka

Oblicz 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ log_3 2/3+log_3 1/6=log_3 (2/3*1/6)=log_3 1/9=-2\ \ \ (bo\ 3^-2=1/9)` 

`b)\ log_4 10+log_4 2/5=log_4 (10*2/5)=log_4 4=1\ \ \ (bo\ 4^1=4)` 

`c)\ log_2 48-log_2 3=log_2 (48:3)=log_2 16=4\ \ \ (bo\ 2^4=16)` 

`d)\ log_5 sqrt10-log_5 sqrt2=log_5 (sqrt10:sqrt2)=log_5 sqrt5=1/2\ \ \ (bo\ 5^(1/2)=sqrt5)` 

`e)\ log_3 9^6-log 10^5=` `log_3 (3^2)^6 -5=log_3 3^12-5=12-5=7` 

`f)\ 5^(log_5 4)+10^(log3)=4+3=7\ \ \ (bo\ a^(log_a b)=b)` 

`g)\ log_2 5*log_5 8=log_2 5*(log_2 8)/(log_2 5)=` `log_2 8=3` 

`h)\ log 0,3*log_(0,3) 10=log0,3*(log 10)/(log 0,3)=log10=1` 

`i)\ (log_3 7)/(log_3 49)=` `log_49 7=1/2` 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka Pazdro.Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie