Matematyka

Poniższe zestawienia dotyczą ocen na świadectwach 4.2 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Poniższe zestawienia dotyczą ocen na świadectwach

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

  liczba ocen niedostatecznych razem: `15`

procent ocen niedostatecznych razem: `1,5%`

liczba uczniów w szkole: `x`

`1,5%*` `x=15`  

`0,015x=15`  

`x=15:0,015=15000:15=1000` 

`` 

Zauważmy, że na diagramie obrazującym oceny dziewczyn nie ma ocen niedostatecznych, więc 15 ocen niedostatecznych musiało należeć do chłopców.

procent ocen niedostatecznych wśród chłopców: `2,5%`

liczba chłopców z oceną niedostateczną: `15`

liczba chłopców w szkole: `y`

`2,5%*`  `y=15`  

`0,025*y=15` 

`y=15:0,025=15000:25=15000/25=3000/5=600` 

 

liczba dziewcząt w szkole: `1000-600=400` 

 

procent chłopców z oceną celującą: `4%`

liczba chłopców z oceną celującą: `4%*`  `600=0,04*600=24`  

procent dziewcząt z oceną celującą: `5%`

liczba dziewcząt z oceną celującą: `5%*`  `400=0,05*400=20`  

Odpowiedź:Chłopcy otrzymali 24 oceny celujące, a dziewczyny 20 ocen celujących.
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie