Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Czy średnia arytmetyczna dwóch liczb całkowitych 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Czy średnia arytmetyczna dwóch liczb całkowitych

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

`"pierwsza liczba: "x` 

`"druga liczba: "x+5` 

Zapisane wyżej liczby różnią się o 5. Korzystając z informacji o średniej arytmetycznej możemy zapisać:

`(x+(x+5))/2=17,5\ \ \ \ \ |*2` 

`x+(x+5)=35` 

`x+x+5=35` 

`2x+5=35 \ \ \ \ |-5` 

`2x=30 \ \ \ \ |:2` 

`x=15` 

`x+5=15+5=20` 

 

To równanie ma rozwiązanie będące liczbą całkowitą, zatem należy zaznaczyć odpowiedzi I oraz A.

 

 

UWAGA: 

Można także oznaczyć liczby jako x oraz x-5 (te liczby także różnią się o 5). Podane poniżej równanie także jest poprawne i ma rozwiązanie całkowite:

`(x+(x-5))/2=17,5 \ \ \ |*2` 

`x+(x-5)=35` 

`x+x-5=35` 

`2x-5=35 \ \ \ \ |+5` 

`2x=40 \ \ \ \ |:2` 

`x=20` 

`x-5=20-5=15`