Matematyka

Piraci z Łajby z tego są znani 4.0 gwiazdek na podstawie 23 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Piraci z Łajby z tego są znani

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie

Jeśli liczbę wszystkich piratów oznaczymy jako x, to wtedy:

`1/3x` - tylu piratów ma przepaski na lewym oku

`1/2x` - tylu piratów ma przepaski na prawym oku

 

Poza nimi jest jeszcze 7 piratów:

`1/3x+1/2x+7=x\ \ \ \ |*6` 

`2x+3x+42=6x` 

`5x+42=6x\ \ \ \ |-5x`  

`x=42` 

 

Zatem wszystkich piratów jest 42, modzie uległo 42-7=35 z nich. 

 

 

`"sprawdzenie:"`    

`1/3*42+1/2*42+7=14+21+7=42` 

Odpowiedź:

Modzie uległo 35 piratów. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie