Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Podręcznik, GWO)

Oblicz, dla jakiej wartości x 4.48 gwiazdek na podstawie 23 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`4x+1=3x+5\ \ \ \ |-3x`

`x+1=5\ \ \ \ |-1`

`x=4`

 

 

`b)`

`x-3=2(x-8)-5`

`x-3=2x-16-5`

`x-3=2x-21\ \ \ \ |-x`

`-3=x-21\ \ \ \ \ |+21`

`x=18`

 

 

`c)`

`7x-1=1/3(x+7)\ \ \ \ \ |*3`

`21x-3=x+7\ \ \ \ |-x`

`20x-3=7\ \ \ \ |+3`

`20x=10\ \ \ \ |:20`

`x=1/2`

 

 

`d)`

`x^2+3=x(x+1)+2+2`

`x^2+3=x^2+x+4\ \ \ \ |-x^2`

`3=x+4\ \ \ \ |-4`

`x=-1`

DYSKUSJA
user profile image
raper1234

14-03-2017
co oznacza ta pionowa kreska
user profile image
Agnieszka

13519

15-03-2017
@raper1234 Cześć, po tej kresce jest działanie które należy wykonać po lewej i prawej stronie równania. Pozdrawiamy!
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie