Matematyka

Zastąp literę a w równaniu takim wyrażeniem 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Jeśli obie strony równania będą jednakowe, to równanie będzie zawsze spełnione (czyli będzie tożsamościowe). Zatem:

 

Wtedy równanie jest postaci:

i jest zawsze prawdziwe.

 

 

Jeśli współczynniki stojące przy x po obu stronach będą jednakowe, ale liczby będą różne, to równanie będzie sprzeczne.  

Możemy uzupełnić na nieskończenie wiele sposóbów podstawiając w miejsce a wyrażenie x+dowolna liczba różna od 7. 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Wtedy równanie jest postaci: 

To równanie jest sprzeczne, ponieważ liczba o 7 większa od dwukrotności liczby x nigdy nie będzie równa liczba o 6 większej od dwukrotności liczby x. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom