Matematyka

Odcinek o długości 5 cm podzielono na trzy części 4.83 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Odcinek o długości 5 cm podzielono na trzy części

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

Piątkę, jako sumę trzech liczb naturalnych, można zapisać na 2 sposoby. 

 

`"I SPOSÓB"`

`5\ cm=1\ cm+1\ cm+3\ cm`

Jednak trójkąt o bokach 1 cm, 1 cm, 3 cm nie istnieje, ponieważ 1 cm + 1 cm = 2 cm < 3 cm. 

 

`"II SPOSÓB"`

`5\ cm=1\ cm+2\ cm+2\ cm`

Sprawdzamy, czy suma długości dwóch krótszych boków jest większa niż długość trzeciego boku: 1 cm + 2 cm = 3 cm > 2 cm, zatem taki trójkąt istnieje. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie