Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wykonaj działanie. a) 7∙(3x²+5x-11)=7∙...+7∙....-7∙...= 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj działanie. a) 7∙(3x²+5x-11)=7∙...+7∙....-7∙...=

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

`a) \ \ 7*(3x^2+5x-11)=7*3x^2+7*5x-7*11=21x^2+35x-77`

`b) \ \ -3x*(8x^2-7x-5)=-3x*8x^2-3x*(-7x)-3x*(-5)=`

`=-24x^3+21x^2+15x`

`c) \ \ (12ak^2-30a^2k+42a^2k^2)*2/3=strike12^4ak^2*2/strike3-strike30^10a^2k*2/strike3+strike42^14a^2k^2*2/strike3=`

`=4*2ak^2-10*2a^2k+14*2a^2k^2=8ak^2-20a^2k+28a^2k^2`

`d) \ \ (-24pr+40p^2r-32pr^2):8=-24pr:8+40p^2r:8-32pr^2:8=`

`=-3pr+5p^2r-4pr^2`