Matematyka

Oblicz długości odcinków: AB, BC i AC. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a)

`|AB|=sqrt((0-(-4))^2+(2-5)^2)=sqrt((0+4)^2+(-3)^2)=sqrt(16+9)=sqrt25=5`

`|BC|=sqrt((8-0)^2+(-4-2)^2)=sqrt(64+36)=sqrt100=10`

`|AC|=sqrt(8-(-4))^2+(-4-5)^2)=sqrt(144+81)=sqrt225=15`

Aby sprawdzić, czy te punkty są współliniowe, wyznaczymy równanie prostej z dwóch punktów i sprawdzimy, czy równanie jest spełnione również dla trzeciego punktu.

`y=ax+b`

`A(-4,5)`

`B(0,2)`

`{(5=-4*a+b),(2=0*a+b):}`

`{(5=-4a+b),(2=b):}`

`{(5=-4a+2),(2=b):}`

`{(3=-4a \ \ \ |:(-4)),(2=b):}`

`{(a=-3/4),(2=b):}`

`y=-3/4x+2`

Sprawdzamy, czy punkt C(8,-4) należy do tej prostej:

`-4stackrel(?)=-3/(strike4)*strike8+2`

`-4stackrel(?)=-3*2+2`

`-4=-4`

Punkt C należy do prostej AB, zatem punkty A,B i C są współliniowe. 

b)

`|AB|=sqrt((-3-13)^2+(-3-5)^2)=sqrt(256+64)=sqrt320=sqrt(64*5)=8sqrt5`

`|BC|=sqrt((5-(-3))^2+(1-(-3))^2)=sqrt(64+16)=sqrt80=sqrt(16*5)=4sqrt5`

`|AC|=sqrt(5-13)^2+(1-5)^2)=sqrt(64+16)=sqrt80=sqrt(16*5)=4sqrt5`

`y=ax+b`

`A(13,5)`

`B(-3,-3)`

`{(5=13*a+b),(-3=-3*a+b):}`

`{(5=13a+b),(-3+3a=b):}`

`{(5=13a-3+3a),(-3+3a=b):}`

`{(5+3=13a+3a),(-3+3a=b):}`

`{(8=16a \ \ \ \ \ :16 ),(-3+3a=b):}`

`{(a=1/2),(-3+3*1/2=b):}`

`{(a=1/2),(-3+1 1/2=b):}`

`{(a=1/2),(b=-1 1/2):}`

`y=1/2x-1 1/2`

Sprawdzamy, czy punkt C(5,1) należy do tej prostej:

`1stackrel(?)=1/2*5-1 1/2`

`1stackrel(?)=2 1/2-1 1/2`

`1=1`

Punkt C należy do prostej AB, punkty A,B i C są współliniowe. 

c)

`|AB|=sqrt((2-(-4))^2+(-4-(-12))^2)=sqrt(36+64)=sqrt100=10`

`|BC|=sqrt((10-2)^2+(2-(-4))^2)=sqrt(64+36)=sqrt100=10`

`|AC|=sqrt((10-(-4))^2+(2-(-12))^2)=sqrt(196+196)=sqrt(2*196)=14sqrt2`

 

`y=ax+b`

`A(-4,-12)`

`B(2,-4)`

 

`{(-12=-4*a+b),(-4=2*a+b):}`

`{(-12=-4a+b),(-4-2a=b):}`

`{(-12=-4a-4-2a),(-4-2a=b):}`

`{(-12+4=-6a),(-4-2a=b):}`

`{(-8=-6a \ \ \ \ |:(-6)),(-4-2a=b):}`

`{(a=4/3),(-4-2*4/3=b):}`

`{(a=1 1/3),(-4-2*1 1/3=b):}`

`{(a=1 1/3),(-4-2 2/3=b):}`

`{(a=1 1/3),(-6 2/3=b):}`

`y=1 1/3a-6 2/3`

Sprawdzamy, czy punkt C(10,2) należy do tej prostej:

`2stackrel(?)=1 1/3*10-6 2/3`

`2stackrel(?)=4/3*10-20/3`

`2stackrel(?)=40/3-20/3`

`2!=20/3`

Punkt C nie należy do prostej AB. Punkty A,B,C nie są współliniowe.

d)

`|AB|=sqrt((0-(-2sqrt2))^2+(0-8)^2)=sqrt(8+64)=sqrt72=sqrt(36*2)=6sqrt2`

`|BC|=sqrt((sqrt2-0)^2+(-4-0)^2)=sqrt(2+16)=sqrt18=sqrt(2*9)=3sqrt2`

`|AC|=sqrt((sqrt2-(-2sqrt2))^2+(-4-8)^2)=sqrt((3sqrt2)^2+(-12)^2)=sqrt(18+144)=sqrt162=(sqrt81*2)=9sqrt2`

 

`y=ax+b`

`A(-2sqrt2,8)`

`B(0,0)`

 

`{(8=-2sqrt2*a+b),(0=a*0+b):}`

`{(8=-2sqrt2a+0),(b=0):}`

`{(8=-2sqrt2a \ \ \ \ \ \ |:(2sqrt2)),(b=0):}`

`{(a=-(strike8)/(strike2sqrt2) ),(b=0):}`

`{(a=-4/sqrt2*sqrt2/sqrt2),(b=0):}`

`{(a=-2sqrt2),(b=0):}`

`y=-2sqrt2x`

Sprawdzamy, czy punkt C(sqrt2,-4) należy do tej prostej:

`-4stackrel(?)=-2sqrt2*sqrt2`

`-4stackrel(?)=-2*2`

`-4=-4`

Punkt C należy do prostej AB, punkty A,B i C są współliniowe. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-08
Dzięki za pomoc!
user profile image
Gość

0

2017-10-16
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Gość

0

2017-10-30
Dzięki
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6371

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie