Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz pole i obwód równoległoboku 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

a)

`P=a*h`

`P=6*2=ul(ul(12))`

Obliczamy długość drugiego boku tego równoległoboku:

`sin45^o=2/x`

`sqrt2/2=2/x`   `/*x`

`sqrt2/2x=2`       `/:sqrt2/2`

`x=2*2/sqrt2=4/sqrt2*sqrt2/sqrt2=(4sqrt2)/2=2sqrt2`

`O=2*6+2*2sqrt2=12+4sqrt2=ul(ul(4(3+sqrt2)))`

b)

Obliczamy pole ze wzoru:

`P=ab sin alpha`

`P=4*8*sin60^o=32*sqrt3/2=ul(ul(16sqrt3))`

`O=2*4+2*8=8+16=24`

c)

`O=2*5+2*(5+3)=10+2*8=ul(ul(26)`

Obliczamy z twierdzenia Pitagorasa długość wysokości tego równoległoboku:

`3^2+h^2=5^2`

`9+h^2=25`

`h^2=25-9`

`h^2=16`       `/sqrt`

`h=4`

`P=a*h`

`P=8*4=ul(ul(32)`