Matematyka

Uzasadnij, że trójkąt DEF o wierzchołkach 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Uzasadnij, że trójkąt DEF o wierzchołkach

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)`

`|AB|/|DE|=8/10=4/5`

`|AC|/|DF|=4/5`

 

`tw.\ P i ta go ra sa\ dla\ DeltaABC`

`8^2+4^2=|BC|^2`

`64+16=|BC|^2`

`|BC|=sqrt80=sqrt(16*5)=4sqrt5`

 

`tw.\ P i ta go ra sa \ dla\ Delta DEF`

`10^2+5^2=|FE|^2`

`100+25=|FE|^2`

`|FE|=sqrt125=sqrt(25*5)=5sqrt5`

 

`|BC|/|FE|=(4sqrt5)/(5sqrt5)=4/5`

 

 

Stosunek długości boków trójkąta ABC to trójkąta DEF jest stały, więc na mocy cechy bok-bok-bok te trójkąty są przystające. 

 `O_(DeltaABC)=8+4+4sqrt5=4(3+sqrt5)` 

`O_(DeltaDEF)=5+10+5sqrt5=5(3+sqrt5)`   

 

 

 

 

`b)` 

 

`|AB|=12,\ \ \ \ |AC|=6` 

`12^2+6^2=|BC|^2` 

`144+36=|BC|^2` 

`|BC|^2=180` 

`|BC|=sqrt180=sqrt(36*5)=6sqrt5` 

 

`O_(DeltaABC)=12+6+6sqrt5=6(3+sqrt5)` 

Stosunek obwodów także jest równy skali podobieństwa, więc możemy zapisać:

`(O_(DeltaDEF))/(O_(DeltaABC))=3/4` 

`(O_(DeltaDEF))/(6(3+sqrt5))=3/4` 

`O_(DeltaDEF)=3/4*6*(3+sqrt5)=` `3/2*3*(3+sqrt5)=` `(9(3+sqrt5))/2` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
dzieki :):)
user profile image
Gość

0

2017-10-18
Dzięki!
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie