Matematyka

Na rysunku obok przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem funkcji f 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku obok przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem funkcji f

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

`W=(3,\ -1)\ \ \ =>\ \ \ f(x)=a(x-3)^2-1`

 

 

`f(1)=0`

`a*(1-3)^2-1=0`

`a*(-2)^2-1=0`

`a*4-1=0\ \ \ |+1`

`a*4=1\ \ \ |:4`

`a=1/4`

 

 

`ul(ul(f(x)=1/4(x-3)^2-1))`

 

 

`f(x)<=-3/2x+5/4`

`1/4(x-3)^2-1<=-3/2x+5/4\ \ \ |*4`

`(x-3)^2-4<=-6x+5`

`x^2-6x+9-4<=-6x+5`

`x^2-6x+5<=-6x+5\ \ \ |+6x-5`

`x^2<=0`

Jedyną liczbą spełniającą tą nierówność jest 0 (dla 0 zachodzi równość). Dla wszystkich innych liczb kwadrat jest zawsze dodatni.

`x=0notin NW`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie