Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Liczba 3 jest miejscem zerowym funkcji kwadratowej f 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Skorzystamy z tego, że pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli to średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej, której wykresem jest ta parabola. 

`x_w=(x_1+x_2)/2\ \ \ \ |x_1=3` 

`x_w=(3+x_2)/2\ \ \ |*2` 

`2x_w=3+x_2\ \ \ |-3` 

`ul(ul(x_2=2x_w-3))` 

 

 

`a)` 

`x_w=5` 

`x_2=2*5-3=10-3=7`  - drugie miejsce zerowe

 

 

`b)` 

`x_w=-3` 

`x_2=2*(-3)-3=-6-3=-9` 

 

 

`c)` 

`x_w=1/2` 

`x_2=2*1/2-3=1-3=-2` 

 

 

`d)` 

`x_w=5/4` 

`x_2=2*5/4-3=5/2-3=2 1/2-3=-1/2`  

` `