Matematyka

Wyznacz wartości najmniejszą i największą funkcji f w podanym przedziale 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wyznacz wartości najmniejszą i największą funkcji f w podanym przedziale

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)\ x_w=(-4)/2=-2 notin <<0,\ 2>>` 

`\ \ \ f(0)=0^2+4*0+8=8` 

`\ \ \ f(2)=2^2+4*2+8=4+8+8=20` 

`\ \ \ f_(min)=8\ \ \ dla\ \ \ x=0` 

`\ \ \ f_(max)=20\ \ \ dla\ \ \ x=2` 

 

 

`b)\ x_w=(-4)/2=-2in<<-3,\ 1>>`  

`\ \ \ f(-2)=` `(-2)^2+4*(-2)+8=` `4-8+8=4` 

`\ \ \ f(-3)=(-3)^2+4*(-3)+8=` `9-12+8=5` 

`\ \ \ f(1)=1^2+4*1+8=1+4+8=13` 

`\ \ \ f_(min)=4\ \ \ dla\ \ \ x=-2` 

`\ \ \ f_(max)=13\ \ \ dla\ \ \ x=1` 

 

 

`c)\ x_w=(-4)/(-2)=2in<<-1,\ 3>>` 

`\ \ \ f(2)=-2^2+4*2-6=` `-4+8-6=-2` 

`\ \ \ f(-1)=-(-1)^2+4*(-1)-6=` `-1-4-6=-11` 

`\ \ \ f(3)=-3^2+4*3-6=` `-9+12-6=-3` 

`\ \ \ f_(min)=-11\ \ \ dla\ \ \ x=-1` 

`\ \ \ f_(max)=-2\ \ \ dla\ \ \ x=2` 

 

 

`d)\ x_w=-4/(-2)=2 notin <<-5,\ 0>>` 

`\ \ \ f(-5)=-(-5)^2+4*(-5)-6=` `25-20-6=-1` 

`\ \ \ f(0)=-0^2+4*0-6=-6` 

`\ \ \ f_(min)=-6\ \ \ dla\ \ \ x=0` 

`\ \ \ f_(max)=-5\ \ \ dla\ \ \ x=-5`               

DYSKUSJA
user profile image
Gość

20-10-2017
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

09-10-2017
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Gość

04-10-2017
Dziękuję!
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie