Matematyka

Rozwiąż równanie 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ Delta=(-9)^2-4*2*(-35)=` `81+280=361` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt361=19` 

`\ \ \ x_1=(9-19)/(2*2)=` `-10/4=-5/2=-2 1/2` 

`\ \ \ x_2=(9+19)/(2*2)=28/4=7` 

 

 

`b)\ Delta=(-13)^2-4*4*3=` `169-48=121` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt121=11` 

`\ \ \ x_1=(13-11)/(2*4)=2/8=1/4`  

`\ \ \ x_2=(13+11)/(2*4)=24/8=3` 

 

 

`c)\ Delta=13^2-4*(-6)*5=` `169+120=289` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt289=17` 

`\ \ \ x_1=(-13-17)/(2*(-6))=` `-30/(-12)=30/12=5/2=2 1/2` 

`\ \ \ x_2=(-13+17)/(2*(-6))=` `4/(-12)=-1/3` 

 

 

`d)\ Delta=(-6)^2-4*5*6=` `36-120<0` 

    równanie nie ma rozwiązań

 

 

`e)\ Delta=5^2-4*(-2)*(-3)=` `25-24=1` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt1=1` 

`\ \ \ x_1=(-5-1)/(2*(-2))=` `-6/(-4)=6/4=3/2=1 1/2` 

`\ \ \ x_2=(-5+1)/(2*(-2))=-4/(-4)=1` 

 

 

`f)\ Delta=12^2-4*4*9=` `144-144=0` 

`\ \ \ x=(-12)/(2*4)=-12/8=-3/2=-1 1/2` 

 

 

`g)\ Delta=1^2-4*1/2*1=` `1-2=-1<0` 

    równanie nie ma rozwiązań

 

 

`h)\ Delta=(-1/2)^2-4*1*(-1/2)=` `1/4+2=2 1/4=9/4` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt(9/4)=3/2=1 1/2` 

`\ \ \ x_1=(1/2-1 1/2)/(2*1)=` `(-1)/2=-1/2` 

`\ \ \ x_2=(1/2+1 1/2)/(2*1)=` `2/2=1` 

 

 

`i)\ Delta=(-1/3)^2-4*1/4*1/9=` `1/9-1/9=0` 

`\ \ \ x=(1/3)/(2*1/4)=` `(1/3)/(1/2)=1/3:1/2=1/3*2/1=2/3` 

   

DYSKUSJA
user profile image
Gość

11-11-2017
dzięki!!!!
user profile image
wiktoria.hammer

11-06-2017
W przykladzie h w x1 powinno byc - 1/2.
user profile image
Agnieszka

13020

12-06-2017
@wiktoria.hammer Cześć, dzięki za zgłoszenie, zadanie zostało zaktualizowane. Pozdrawiamy!
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie