Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Uporządkuj liczby a, b, c w kolejności rosnącej 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a=(1-0,125*1/2)/(7/8-3/4)=` `(1-1/8*1/2)/(7/8-6/8)=` `(1-1/16)/(1/8)=` `(15/16)/(1/8)=` `15/16:1/8=15/strike16^2*strike8^1/1=15/2=7 1/2` 

 

 

 

 

`b=1 1/2*4 6/11*3 2/3*(-1/5)=` `3/2*strike50^10/strike11*strike11/3*(-1/strike5^1)=` `-3/2*10/3=` `-10/2=-5` 

 

 

 

 

`c=2/11*1,5*2,75*(-1 1/3)=` `2/11*1 1/2*2 3/4*(-4/3)=` `strike2/11*3/strike2*11/strike4*(-strike4/3)=` 

`\ \ \ =1/strike11*3/1*strike11/1*(-1/3)=` `3*(-1/3)=-1` 

 

 

 

`ul(ul(b<c<a))`