Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji f, a następnie wykres funkcji 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji f, a następnie wykres funkcji

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

Aby otrzymać wykres funkcji g, wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

`a)`

Dziedziną funkcji f jest zbiór liczb naturalnych:

`D_f\ =NN={0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ ...}`

Przy dzieleniu przez 3 możemy otrzymać tylko trzy reszty - 0, 1 lub 2.

 

Funkcja f przypisuje każdej liczbie naturalnej resztę z dzielenia tej liczby przez 3 powiększoną o 1:

`f(x)=("reszta z dzielenia x przez 3")+1`

Zapiszmy wartości funkcji dla kilku argumentów:

`f(0)=0+1=1,\ \ \ bo\ \ \ 0:3=0\ ul(r.\ 0)`

`f(1)=1+1=2,\ \ \ bo\ \ \ 1:3=0\ ul(r.\ 1)`

`f(2)=2+1=3,\ \ \ bo\ \ \ 2:3=0\ ul(r.\ 2)`

`f(3)=0+1=1,\ \ \ bo\ \ \ 3:3=1\ ul(r.\ 0)`

`f(4)=1+1=2,\ \ \ bo\ \ \ 4:3=1\ ul(r.\ 1)`

`f(5)=2+1=3,\ \ \ bo\ \ \ 5:3=1\ ul(r.\ 2)`

 

Można zauważyć, że funkcja przyjmuje tylko trzy wartości (dlatego, że możemy otrzymać tylko trzy reszty). Te wartości pojawiają się cyklicznie - 1, 2, 3, 1, 2, 3 itd. 

 

Rysujemy wykresy obu funkcji (wykres funkcji f zaznaczono na czarno, a wykres funkcji g na pomarańczowo). 

 

 

`ZW_f\ ={1,\ 2,\ 3}`

`ZW_g\ ={-3,\ -2,\ -1}`

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

`b)`

Dziedziną funkcji f jest zbiór liczb naturalnych:

Przy dzieleniu przez 4 możemy otrzymać tylko cztery reszty - 0, 1, 2 lub 3.

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej jej resztę z dzielenia przez 4 pomniejszoną o 4: 

`f(x)=("reszta z dzielenia x przez 4")-4`

Zapiszmy wartości funkcji dla kilku argumentów:

`f(0)=0-4=-4,\ \ \ bo\ \ \ 0:4=0\ ul(r.\ 0)`

`f(1)=1-4=-3,\ \ \ bo\ \ \ 1:4=0\ ul(r.\ 1)`

`f(2)=2-4=-2,\ \ \ bo\ \ \ 2:4=0\ ul(r.\ 2)`

`f(3)=3-4=-1,\ \ \ bo\ \ \ 3:4=0\ ul(r.\ 3)`

`f(4)=0-4=-4,\ \ \ bo\ \ \ 4:4=1\ ul(r.\ 0)`

`f(5)=1-4=-3,\ \ \ bo\ \ \ 5:4=1\ ul(r.\ 1)`

`f(6)=2-4=-2,\ \ \ bo\ \ \ 6:4=1\ ul(r.\ 2)`

`f(7)=3-4=-1,\ \ \ bo\ \ \ 7:4=1\ ul(r.\ 3)`

 

Można zauważyć, że funkcja przyjmuje tylko cztery wartości (dlatego, że możemy otrzymać tylko cztery reszty). Te wartości pojawiają się cyklicznie: -4, -3, -2, -1, -4, -3, -2, -1 itd. 

Rysujemy wykresy obu funkcji (wykres funkcji f zaznaczono na czarno, a wykres funkcji g na pomarańczowo). 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie