Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Dziedziną funkcji f jest zbiór D. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

Obliczamy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. 

`f(-2)=-2-2=-4\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (-2,\ -4)` 

`f(0)=0-2=-2\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (0,\ -2)` 

`f(1)=1-2=-1\ \ \ ->\ \ \ punkt \ (1,\ -1)` 

Przez te punkty przejdzie wykres funkcji liniowej f. 

 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

  

Zapisujemy wzór funkcji g:

`g(x)=-f(x)=-(x-2)=-x+2` 

 

Zbiory wartości funkcji f i g:

`ZW_f\ =<<-4,\ -1>>` 

`ZW_g\ =<<1,\ 4>>` 

 

 

 

`b)` 

Obliczamy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. 

`f(-2)=-1/2*(-2)+1=1+1=2\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (-2,\ 2)` 

`f(0)=-1/2*0+1=0+1=1\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (0,\ 1)` 

`f(4)=-1/2*4+1=-2+1=-1\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (4,\ -1)` 

 Przez te punkty przejdzie wykres funkcji liniowej f. 

 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

 

 

Zapisujemy wzór funkcji g:

`g(x)=-f(x)=-(1/2x+2)=-1/2x-2` 

 

Zbiory wartości funkcji f i g:

`ZW_f\ =<<-1,\ 2>>` 

`ZW_g\ =<<-2,\ 1>>`