Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Naszkicuj wykresy funkcji f i g(x)=-f(x) 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Naszkicuj wykresy funkcji f i g(x)=-f(x)

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
1
 Zadanie

`a)` 

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji y=|x| o 1 jednostkę w dół wzdłuż osi OY. 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

`A=(-1,\ 0),\ \ \ B=(1,\ 0)\ \ \ -\ \ \ "punkty wspólne wykresów funkcji"\ f\ "i"\ g.` 

 

 

`b)` 

Aby otrzymać wykres funkcji f należy przesunąć wykres funkcji y=|x| o 2 jednostki w górę wzdłuż osi OY. 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

 

`"brak punktów wspólnych wykresów funkcji"\ f\ "i"\ g.` 

 

 

`c)` 

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji y=|x| o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi OX. 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie wgzlędem osi OX. 

`A=(2,\ 0)\ \ \ -\ \ \ "punkt wspólny wykresów funkcji"\ f\ "i"\ g.`