Matematyka

Naszkicuj wykresy funkcji f i g(x)=-f(x) 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Naszkicuj wykresy funkcji f i g(x)=-f(x)

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
1
 Zadanie

`a)`

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji y=|x| o 1 jednostkę w dół wzdłuż osi OY. 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

`A=(-1,\ 0),\ \ \ B=(1,\ 0)\ \ \ -\ \ \ "punkty wspólne wykresów funkcji"\ f\ "i"\ g.`

 

 

`b)`

Aby otrzymać wykres funkcji f należy przesunąć wykres funkcji y=|x| o 2 jednostki w górę wzdłuż osi OY. 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OX. 

 

`"brak punktów wspólnych wykresów funkcji"\ f\ "i"\ g.`

 

 

`c)`

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy przesunąć wykres funkcji y=|x| o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi OX. 

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie wgzlędem osi OX. 

`A=(2,\ 0)\ \ \ -\ \ \ "punkt wspólny wykresów funkcji"\ f\ "i"\ g.`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
Dzięki za pomoc
user profile image
Gość

0

2017-10-15
dzieki!!!
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie