Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Funkcja f jest określona za pomocą wzoru f(x)=x^2 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Funkcja f jest określona za pomocą wzoru f(x)=x^2

6
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

`a)` 

`x`  `0`  `1`  `2`  `3`  `4` 
`f(x)`  `0^2=0*0=0`  `1^2=1*1=1`  `2^2=2*2=4`  `3^2=3*3=9`  `4^2=4*4=16` 

Funkcja jest rosnąca - dla coraz większych argumentów przyjmuje coraz większe wartości. 

 

`b)` 

`x`  `-3`  `-2`  `-1`  `0` 
`f(x)`  `(-3)^2=(-3)*(-3)=9`  `(-2)^2=(-2)*(-2)=4`  `(-1)^2=(-1)*(-1)=1`  `0^2=0*0=0` 

Funkcja jest malejąca - dla coraz mniejszych argumentów przyjmuje coraz mniejsze wartości. 

 

 

`c)` 

`x`  `-2`  `-1`  `0`  `1` 
`f(x)`  `(-2)^2=(-2)*(-2)=4`  `(-1)^2=(-1)*(-1)=1`  `0^2=0*0=0`  `1^2=1*1=1`  

Funkcja nie jest monotoniczna. Gdyby była rosnąca, to dla coraz większych argumentów przyjmowałaby coraz większe watości, a dla -2 przyjmuje przecież większą wartość niż dla 1. Gdyby była malejąca, to dla coraz mniejszych wartości przyjmowałaby coraz mniejsze wartości, a dla 0 przyjmuje przecież mniejszą wartość niż dla 1.