Matematyka

Matematyka 2 Pazdro. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy (Podręcznik, OE Pazdro)

Rozwiąż nierówności 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż nierówności

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)\ 0,2x^2+x>0`

`\ \ \ x(0,2x+1)>0`

 

Szukamy miejsc zerowych trójmianu po lewej stronie: 

`x=0\ \ \ vee\ \ \ 0,2x+1=0\ \ \ |-1`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \0,2x=-1\ \ \ |:0,2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \x=-1:0,2=-10:2=-5`

 

`x in(-infty;\ -5)uu(0;\ +infty)`

 

 

 

`b)\ 4x^2<=8x\ \ \ |:4`

`\ \ \ x^2<=2x\ \ \ |-2x`

`\ \ \ x^2-2x<=0`

`\ \ \ x(x-2)<=0`

Szukamy miejsc zerowych trójmianu po lewej stronie: 

`x=0\ \ \ vee\ \ \ x-2=0`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x=2`

 

  

`x in<0;\ 2>`

 

 

 

`c)\ 21x^2+7<0\ \ \ |:7`

`\ \ \ 3x^2+1<0`

`\ \ \ x in emptyset`

Ta nierówność nie ma rozwiązań, ponieważ kwadrat każdej liczby jest nieujemny (większy lub równy 0), jeśli pomnożymy go przez 3 nadal mamy liczbę nieujemną, jeśli dodamy 1, to otrzymamy co najmniej 1 (nigdy nie dostaniemy liczby ujemnej)

Można to zapisać w następujący sposób:

`x^2>=0\ \ \ |*3`

`3x^2>=0\ \ \ |+1`

`3x^2+1>=1`

 

 

 

`d)\ 4(x^2+3x-5)>=12x-28\ \ \ |:4`

`\ \ \ x^2+3x-5>=3x-7\ \ \ |-3x`

`\ \ \ x^2-5>=-7\ \ \ |+7`

`\ \ \ x^2+2>=0`

`\ \ \ x in RR`

 

Ta nierówność jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste, ponieważ kwadrat każdej liczby jest nieujemny, jeśli dodamy jeszcze 2, to otrzymamy liczbę równą co najmniej 2, a więc taką, która jest większa od 0. 

 

 

 

 

     

DYSKUSJA
user profile image
anielka

4 dni temu
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie